Etiketten kommunikation och journalistik täcker det mesta av vad vi gör.
Vi tar fram idéer, texter och är projektledare när det behövs.

 VI HJÄLPER DIG ATT berätta historier och nyheter. Göra det komplicerade begripligt. Banta det omfattande. Vässa det slätstrukna. Hitta kärnan i det du vill ha sagt.

VI PRODUCERAR; Nyhetsartiklar. Reportage. Pressmaterial. Texter till webb och sociala medier. Reklamtexter. Filmmanus. Böcker. Tal. Pedagogiska material. Krönikor. Ledare. Debattartiklar. Presentationer. Utställningsskyltar. Radiospotar. Rapporter. Beslutsunderlag. Årsredovisningar. Tidningar och många andra typer av texter. Resultaten dyker upp i både digitala och traditionella medier.

HÄR KÄNNER VI OSS SÄRSKILT HEMMA. Några områden har vi jobbat extra mycket med: folkhälsa, kollektivtrafik, regional utveckling, energifrågor, bostäder och bilindustri.

EN STRATEGISK SAMTALSPARTNER. Några av våra uppdragsgivare tar vara på vår långa yrkeserfarenhet och använder oss som strategisk samtalspartner.

PROJEKTLEDNING OCH REDAKTIONELL LEDNING. Uppdragen som vi får driver vi ofta på egen hand. Vi har lång erfarenhet av projektledning och vi har haft projektansvar för stora mässor och utställningar. Redaktionellt ansvar för tidningsproduktion har vi också haft under många år.

SAMTALSLEDARE OCH MODERATOR. Ulf Axelson har flera års erfarenhet av att vara samtalsledare i taktik- och strategigrupper för Västsvenska Handelskammaren. Han anlitas ibland också som debattledare, diskussionsledare och moderator.

NÄTVERK MED FLER KREATÖRER. Axelson Information var ett av sju företag i nätverket Kaliber K med erfarna skribenter, formgivare, fotografer, filmare, webbdesigner och projektledare. Vi formade arbetsgrupper som passade olika typer av uppdrag – från mindre jobb till större kampanjer och strategiska varumärkesuppdrag. Nätverket bildades i slutet av 1990‐talet och det blev en ekonomisk förening 2007. Flera av företagen samarbetar fortfarande, men den formella sammanslutningen i en ekonomisk förening upphörde efter ett tiotal år.