Värdet av en egen nyhetskanal

IF Metalls hemsida

IF Metall i vår region var tidiga med en informationssida på internet. Redan 1999 startades sajten av dåvarande Metall avd 112. Sedan 1999 har industriarbetarna en egen kanal för nyheter och information.

Bakom framgången ligger strikt nyhetsvärdering och kontinuerliga uppdateringar flera gånger i veckan. Sajten är ledande i regionen när det gäller att förmedla händelser med anknytning till industrin och dem som arbetar där. Det är inte bara IF Metalls medlemmar som besöker sajten. Även massmedier och beslutsfattare bevakar den här kanalen.

Vårt uppdrag är skriva nyheter och information och det har vi gjort i nära samarbete med ombudsmän och förtroendevalda ända sedan starten.

www.ifmetall.se/avd29