Värdet av en egen nyhetskanal

IF Metalls hemsida

IF Metall i vår region var tidiga med en informationssida på internet. Redan 1999 startades sajten av dåvarande Metall avd 112. Sedan 1999 har industriarbetarna en egen kanal för nyheter och information.

Bakom framgången låg strikt nyhetsvärdering och kontinuerliga uppdateringar flera gånger i veckan. Sajten var ledande i regionen när det gällde att förmedla händelser med anknytning till industrin och dem som arbetar där. Det var inte bara IF Metalls medlemmar som besökte sajten. Även massmedier och beslutsfattare bevakade den.

Vårt uppdrag var att skriva nyheter och information och det gjorde vi i nära samarbete med ombudsmän och förtroendevalda i närmare 20 år.