Kioskägarens lilla röda

En lättillgänglig broschyr med tips och viktiga regler för alla som säljer och serverar livsmedel, folköl, tobak och receptfria läkemedel i Trollhättans kommun.  Miljöförvaltningen och tillståndsenheten i Trollhättans Stad beställde jobbet. Broschyren finns på svenska, engelska och arabiska.

Text och projektledning: Christina Axelson. Form och illustrationer: Gunilla Samuelsson, GS Grafisk Form.

Liten handbok