Kaliber K gör reklam för Position Väst

Position Väst har valt kommunikationsnätverket Kaliber K som leverantör av reklamtjänster under 2016. Samarbetsavtalet börjar gälla den 15 januari 2016 och gäller vidareutveckling av varumärket Position Väst.

När Position Väst skapades 2012-2013 var det Kaliber K som stod för det kreativa arbetet och produktionen. Position Väst är namnet på tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo där 18 kommuner samverkar (de 14 kommunerna i Fyrbodal tillsammans med Vara, Grästorp, Essunga och Lilla Edet). Målet med samarbetet är att utveckla näringslivet och att få fler företag att etablera sig i regionen.

– Vi hade förmånen att bland annat få skapa namnet Position Väst och lägga den strategiska grunden till marknadsföringen, säger Ulf Axelson som är styrelseordförande i Kaliber K.

– Nu ser vi fram emot att få vara med och vidareutveckla varumärket Position Väst och öka kännedomen om området hos potentiella etablerare. Det är ett fantastiskt intressant område med många starka kvaliteter och fördelar. För företag som vill ha tillgång till regionerna kring både Göteborg och Oslo finns massor av bra etableringsalternativ inom Position Väst.

I samarbetsavtalet  ingår också marknadsföring av Ägarskifte Micro och neutral finansieringsrådgivning som sedan årsskiftet är en del av i Fyrbodals kommunalförbund.

Kaliber K är en ekonomisk förening med sju företag inom kommunikation och marknadsföring i Trollhättan, Vänersborg och på Tjörn. I Kaliber K ingår: Alsin Design, Axelson Information AB, Baxna Kommunikation, Bozzanova AB, Gunilla Samuelsson Grafisk Form AB, Ljungman Kommunikation och Steampipe Production Studio AB.