Kaliber K för Position Väst

Position Väst valde kommunikationsnätverket Kaliber K som leverantör av reklamtjänster under 2016. Samarbetsavtalet handlade om vidareutveckling av varumärket Position Väst.

När Position Väst skapades 2012-2013 var det Kaliber K som stod för det kreativa arbetet och produktionen. Position Väst är namnet på tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo där 18 kommuner samverkar (de 14 kommunerna i Fyrbodal tillsammans med Vara, Grästorp, Essunga och Lilla Edet). Målet med samarbetet är att utveckla näringslivet och att få fler företag att etablera sig i regionen.

– Vi hade förmånen att bland annat få skapa namnet Position Väst och lägga den strategiska grunden till marknadsföringen, kommenterade Ulf Axelson.

– Nu ser vi fram emot att få vara med och vidareutveckla varumärket Position Väst och öka kännedomen om området hos potentiella etablerare. Det är ett fantastiskt intressant område med många starka kvaliteter och fördelar. För företag som vill ha tillgång till regionerna kring både Göteborg och Oslo finns massor av bra etableringsalternativ inom Position Väst.

I samarbetsavtalet  ingick också marknadsföring av Ägarskifte Micro och neutral finansieringsrådgivning som sedan årsskiftet var en del av i Fyrbodals kommunalförbund.

Kaliber K var en ekonomisk förening med sju företag inom kommunikation och marknadsföring i Trollhättan, Vänersborg och på Tjörn. I Kaliber K ingick Alsin Design, Axelson Information AB, Baxna Kommunikation, Bozzanova AB, Gunilla Samuelsson Grafisk Form AB, Ljungman Kommunikation och Steampipe Production Studio AB. Flera av företagen har fortsatt samarbetet efter att den formella ekonomiska föreningen upplöstes.