Hur hjälper man 18 kommuner att marknadsföra sig tillsammans?

Position Väst är området där 18 kommuner valt att marknadsföra sig tillsammans för att locka etablerare. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete som startades med hjälp av Omställningskontoret+. Vårt uppdrag var att ta fram strategi, namn, logotype, grafisk form, trycksaker, webbplats, montermaterial, annonser med mera. www.positionvast.se.

Strategi, projektledning, text: Ulf och Christina Axelson. Form: Erika Alsin, Alsin Design. Webb: Marc Manchec, Jon Täng och Johanna Hansson, Bozzanova.

Position Väst 2